De moeder in de Islam

Een man kwam naar de Boodschapper van Allah ﷺ en zei: ‘O Boodschapper van Allah! Wie van de mensen heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?’

De Profeet ﷺ antwoordde: ‘Jouw moeder.’
De man vroeg: ‘En daarna?’

De Profeet ﷺ antwoordde: ‘Jouw moeder.’
De man vroeg: ‘En daarna?’

De Profeet ﷺ antwoordde: ‘Jouw moeder.’
De man vroeg: ‘En daarna?’

De Profeet ﷺ antwoordde: ‘Jouw vader.’

(Sahieh al-Boekhaarie: 5971, Sahieh Moeslim: 2548)

Plaats een reactie