De meest geliefde daad bij Allah

‘Abdoellaah ibn Mas’oed zei:

‘Ik vroeg de Profeet ﷺ: ‘Welke daad is het meest geliefd bij Allah?’
Hij antwoordde: ‘Het gebed op zijn voorgeschreven tijd.’
Ik vroeg: ‘En daarna?’
Hij antwoordde: ‘De goede behandeling van de ouders.’
(Sahieh al-Boekhaarie: 527, Sahieh Moeslim: 85)

De Profeet Mohammed ﷺ droeg zijn volgelingen op om alle ouderen met grote eerbied te behandelen. Hij leerde de moslimjongeren om de ouderen – en in het bijzonder hun eigen ouders – een warm hart toe te dragen. Hij onderwees hun dat het zorgen voor de ouders in deze moeilijke tijd van hun leven beschouwd wordt als een eer, een zegen en een manier om in rang verheven te worden door Allah.

De Profeet Mohammed ﷺ verborg zijn liefde voor de kinderen niet, maar gaf altijd uitdrukking aan zijn genegenheid voor hen. Zijn liefde voor kinderen beperkte zich niet tot zijn eigen kinderen en kleinkinderen, maar strekte zich uit over alle kinderen.
Hij toonde dezelfde belangstelling en zachtaardigheid aan de kinderen van zijn Metgezellen.

De Profeet Mohammed ﷺ hield veel van kinderen, hij besteedde veel aandacht aan hen en speelde vaak met hen. Hij maakte grappen met de kinderen die uit Abessinië waren teruggekomen en probeerde Abessijns met hen te praten.
Hij liet zijn kleinkinderen al-Hasan en al-Hoesayn op zijn rug klimmen en speelde paardjerijden met hen.

Plaats een reactie